Nadat partijen overeenkwamen dat de polder Eierland ingedijkt zou worden kwam er van de rijksdienst een schrijven in 1833 waarin stond: De Postrid (met een d) naar Vlieland moet gedoogd blijven (Degenen die dit zich moeten aantrekken zijn dan De Cock, Langeveld en Plooster. Vervolgens eist de Staat in 1835 een nieuwe Postweg (richting Vlieland) en men moet deze weg ook onderhouden.

Nadat er in 1855 klachten over de postbediening van D.C.Loman zijn blijft men nog 6 jaar steggelen tot 23 januari 1861 als de betreffende Minister besluit dat de postrit langs Boonacker gaat. Deze is dan hoofd der School in Zuid Eierland aan de Postweg. Maar de postrit gaat niet omrijden en kiest voor de route Oudeschild, De Waal, Hoofdweg naar De Cocksdorp. Dat houdt in dat meester Jacob Boonacker zelfs nog in oktober 1867 de post post ophalen van de Hoofdweg (hij heeft het over de postiljoen van Roeper), maar ondanks zijn klachten is Boonacker in 1874 nog steeds bestelhouder en verdiend hiermee fl.200,- per jaar.

Dat jaar 1874 komen de Posterijen met een voorstel: men wil een bestelhuis aan de Hoofdweg. Ergens staat: Bij een man met een stijve arm en een winkel. Deze man heet M.Bakker en wordt kantoorhouder per 1 januari 1875 in de buurtschap Midden Eierland. Het bestelhuis van Zuid Eierland gaat naar Midden Eierland.

Het geldbedrag dat hieraan is verbonden bedraagt dan nog steeds fl.200,-. J.Boonacker wordt ontslagen.

Per 1899 bestaat er een telefoonverbinding met het huis van de postbesteller H.Bakker Mzn. Er bestaat een foto uit 1906 van het postkantoor te Midden Eierland waarop te zien zijn J.Bakker-v.d.Lenden, M.Bakker, T.Bakker-de Waard en kind, H.Bakker Mzn.

In 1908 verschijnt bij de boerderij Vruchtbaaroord aan het hek langs de Hoofdweg een lange brievenbus.

In 1912 dient men de postzaken af te doen ten huize van de postbode te Midden Eierland (nu Hoofdweg 71). Per 16 november 1917 wordt een ‘brievengaarster’ benoemd te Midden Eierland in de persoon van T.Bakker-de Waard. Haar man brengt de post per dienstfiets door de polder.

Twee jaar later wil de Texelse gemeenteraad in Midden Eierland een telefooncel. En per 31 oktober 1919 drukt de raad dit er door, maar de opening van de telegraafpost in het hulppostkantoor vindt pas plaats op 1 maart 1922. De buurtschap Midden Eierland heeft getuige een foto van ca.1923 een postkantoor en een school. Tel daarbij op; een smederij en een aantal grote boerderijen waarvan de boeren personeel onderbrachten in zgn. arbeiderswoningen niet ver van de boerderijen af en de voorwaarden voor een boerengemeenschap zijn vervuld. Ca.1935 zijn er in Eierland drie postbodes Bakker, nauwe verwanten van elkaar, te weten H.Bakker, L.Bakker, M.Bakker. De laatste volgt in januari 1937 zijn vader Hendrik op: deze was 40 jaar postbesteller in Eierland geweest. Eén van de huldeblijken was een gedicht bij zijn afscheid op 1 maart en een artikel met foto in de Tex.Crt.

Vanaf 12 mei 1955 bestaat er automatisch telefoonverkeer in de polder Eierland

Wanneer het postkantoor wordt verkocht aan de fam.W.J.van Sijp en als daar kinderen komen wordt het kantoor de slaapkamer van de tweeling. In die kamer zat ook de meterkast. Pas na het jaar 2000 wordt inpandig het kantoortje, dat inmiddels aan meerdere latere eigenaren had toebehoord, gesloopt en maakte plaats voor een “echte” slaapkamer. Het gat in de buitenmuur werd soms nog per abuis gebruikt om brieven in te doen. De zoon des huizes bracht deze brieven weer naar de brievenbus op de hoek Hoofdweg-Wageningseweg bij de smederij.

P.S. de Wageningseweg werd later Oorsprongweg.

Share This